Konferencje Collegium Masoviense - Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Ważne informacje

Organizatorzy

 • Patronat honorowy

  Prezydent Miasta Żyradowa

 • Organizator

  Collegium Masoviense

 • Organizator

  Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA:
Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego: Kliniczna ocena dolegliwości bólowych i terapeutyczne postępowanie przeciwbólowe - 25.11.2017r.Często po prostu brak wyobraźni chroni człowieka przed wielkim cierpieniem.
(R. Kipling)

Ból jest najczęstszym objawem skłaniającym do poszukiwania pomocy medycznej. Ból ostry pełni funkcję ostrzegawczo-obronną, pozwala zachować integralność organizmu , chroniąc go przed niebezpiecznymi, potencjalnie szkodzącymi czynnikami, sytuacjami. Ból bywa też objawem choroby. Odczucie bólu ma wielowymiarowy i subiektywny charakter, związany nie tylko z przewodzenie nerwowym impulsu, ale także emocjami, postawą wobec bólu, cierpieniem, wyrażaniem bólu. Odczuwanie bólu przybiera wymiar indywidualny cha-rakterystyczny dla każdego człowieka. Wpływają na to zarówno wcześniejsze doświadcze-nia związane z doznaniami bólowymi, jak i indywidualne zależności między psychiką a cia-łem.

Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia dolegliwości bólowych jest odpowiednio dobrana terapia przeciwbólowa. Najczęściej ma charakter farmakologiczny, jednak coraz czę-ściej realizowane są metody niefarmakologicznego leczenia bólu. Tak skojarzone metody terapii wymagają często w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego współpracy specjalistów różnych dziedzin.

Na Konferencji pragniemy ukazać pracę zespołu przynoszącego pomoc terapeutyczną w bólu w różnych jednostkach chorobowych.

REJESTRACJA

Kontakt w sprawie wystawy firm

 • dr Monika Mazurek
  tel. +48 697 910 800