Konferencje Collegium Masoviense - Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Ważne informacje

Organizatorzy

 • Patronat honorowy

  Prezydent Miasta Żyradowa

 • Organizator

  Collegium Masoviense

 • Organizator

  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

 • Organizator

  Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA:
Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego: biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty bólu w różnych jednostkach chorobowych - 19.11.2016r.To nie takie jednak proste spojrzeć, gdy się spojrzeniem dotyka bólu.
(Wiesław Myśliwski)

Ból w życiu każdego z nas może spełniać różną rolę, często bywa sygnałem potencjalnego zagrożenia i wtedy jego pojawienie ma na celu zmniejszenie skutków uszkodzenia naszego organizm. Ból może wynikać z rozwoju choroby, może być także następstwem przebytego urazu. Wyzwala odruchową i behawioralną odpowiedź organizmu zmuszającą chorego do poszukiwania pomocy medycznej.

U wszystkich chorych cierpiących z powodu ostrego czy przewlekłego bólu występują podobne mechanizmy powodujące obniżenie jakości życia: zaburzenia fizjologiczne, psychologiczne i społeczne.

Biologiczne, psychologiczne i społeczne następstwa dolegliwości bólowych są częstą przyczyną ograniczenia aktywności osób cierpiących. Właśnie w tych sytuacjach szczególnego znaczenia nabiera działalność Zespołu interdyscyplinarnego, grupy specjalistów z różnych dziedzin medycyny lub dziedzin pokrewnych, którzy zajmują się rozwiązaniem problemów lub udzielaniem wskazówek w celu pomnażania zdrowia przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

Instytut Pielęgniarstwa Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu chciałyby ukazać pracę zespołu przynoszącego pomoc w bólu w różnych jednostkach chorobowych

REJESTRACJA

Patronat medialny

 • Ogólnopolski przegląd medyczny

 • Życie Żyrardowa

 • Żyroskop

 • OŻyrardów - lokalny porta informacyjny

Sponsorzy

 • SaltS HEALTHCARE

 • ConvaTec

Kontakt w sprawie wystawy firm

 • dr Monika Mazurek
  tel. +48 697 910 800