Konferencje Collegium Masoviense - Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Ważne informacje

Organizatorzy

 • Patronat honorowy

  Prezydent Miasta Żyradowa

 • Organizator

  Collegium Masoviense

 • Organizator

  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

 • Organizator

  Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA:
Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego – problemy osób starszych - 17.10.2015r.

Osoba w starszym wieku przez część społeczeństwa jest postrzegana jako osoba schorowana i niesprawna. Wynika to z przekonania, że ludzie w starszym wieku obarczeni są wieloma chorobami zależnymi od wieku, z których przynajmniej jedna pojawiła się jako nowa lub uległa zaostrzeniu.

Pacjent w starszym wieku przejawia fenotypowe zmiany stosowne do wieku, które mogą maskować ewentualne objawy chorobowe. Choroba u ludzi starszych może przebiegać niewyraźnie i nietypowo co utrudnia wczesne jej wykrywanie i leczenie. Złożone problemy zdrowotne zależne od wieku, przy spadku rezerw organizmu prowadzą do licznych dysfunkcji narządowych. Stan tych chorych nierzadko jest powikłaniem wielolekowej lub niewłaściwej terapii ludzi starszych.

Biologiczne, psychologiczne i społeczne następstwa starzenia się leżą u podstawy wielu zróżnicowanych stanów i chorób tego wieku, ograniczając funkcjonowanie osób starszych w różnych środowiskach i rolach społecznych oraz wpływając na aktywności osób w starszym wieku. Właśnie w tych sytuacjach szczególnego znaczenia nabiera działalność Zespołu interdyscyplinarnego , grupy specjalistów z różnych dziedzin medycyny lub dziedzin pokrewnych, którzy zajmują się rozwiązaniem problemów lub udzielaniem wskazówek w celu pomnażania zdrowia przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

Instytut Pielęgniarstwa Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu chciałyby ukazać pracę zespołu przynoszącego pomoc każdej jednostce/populacji zarówno w zdrowiu, jak i chorobie, dlatego na Konferencję zapraszamy różne środowiska medyczne, które będą mogły podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wymienić uwagami na temat problematyki osób starszych.

REJESTRACJA

Patronat medialny

 • Ogólnopolski przegląd medyczny

 • Życie Żyrardowa

 • Żyroskop

 • OŻyrardów - lokalny porta informacyjny

Sponsorzy

 • SaltS HEALTHCARE

 • ConvaTec

Kontakt w sprawie wystawy firm

 • dr Monika Mazurek
  tel. +48 697 910 800