Patronat honorowy
Prezydent Miasta Żyrardowa
Organizator
Collegium Masoviense
Organizator
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
Organizator
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA:
Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego – profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Instytut Pielęgniarstwa Collegium Masoviense w Żyrardowie, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu oraz Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu serdecznie zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Szkoleniowo-Naukową

Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego – profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Konferencja odbędzie się w dniu 15 listopada 2014 r. w godzinach 09.00-18.00 w Żyrardowie w budynku Resursy przy ulicy 1 Maja 45.

Choroby cywilizacyjne, inaczej zwane chorobami XXI wieku, są to powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość występowania tychże chorób zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Choroba, która raz została zakwalifikowana jako cywilizacyjna pozostaje nią do czasu, kiedy zachorowalność i śmiertelność z jej powodu nie zmniejszy się i nie straci wymiaru globalnego. Dlatego tak ważna jest współpraca specjalistów wielu dziedzin w walce z problemem występowania chorób cywilizacyjnych.

Zespól interdyscyplinarny jest to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin medycyny lub dziedzin pokrewnych, która zajmuje się rozwiązaniem problemów lub udziela wskazówek w celu pomnażania zdrowia przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

Instytut Pielęgniarstwa Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu chciałyby ukazać pracę zespołu przynoszącego pomoc każdej jednostce/populacji zarówno w zdrowiu, jak i chorobie, dlatego na Konferencję zapraszamy różne środowiska medyczne, które będą mogły podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wymienić uwagami na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Zarejestruj się już dziś!


Patronat medialny


Sponsorzy


Kontakt w sprawie wystawy firm:
dr Małgorzata Wojciechowska
tel. +48 601 241 125